Hệ thống thủy lực xe lu rung

Hệ thống thủy lực xe lu rung bao gồm cơ cấu di chuyển, cơ cấu rung và cơ cấu lái. Mời các bạn xem hình ảnh bên dưới đây để biết.

Hệ thống thủy lực xe lu rung được trình bày bằng hình ảnh.

1. Cơ cấu di chuyển

Cơ cấu di chuyển sử dụng bơm mạch kín cấp dầu trực tiếp cho motor di chuyển bánh thép và motor di chuyển bánh lốp (có thể chỉ cần một motor di chuyển bánh lốp được cắm trực tiếp vào cầu xe).

Hệ thống thủy lực xe lu rung

2. Cơ cấu rung

Cơ cấu rung sử dụng bơm + motor mạch kín

Hệ thống thủy lực xe lu rung-1

3. Cơ cấu lái

Cơ cấu lái sử dụng một bơm bánh răng nhỏ, thường lắp bên ngách động cơ nổ.

Hệ thống thủy lực sử dụng hệ điều khiển bằng vi mạch nên điều khiển được tần số rung theo mong muốn.

Hệ thống thủy lực xe lu rung-2

Phụ tùng máy xây dựng © 2009 Liên hệ
0984.386.911