Giáo trình Cơ sở thiết kế máy xây dựng – PGS.TS.Vũ Liêm Chính

Giáo trình Cơ sở thiết kế máy xây dựng được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho các ngành Máy xây dựng và Cơ giới hóa thi công trường ĐH Xây dựng.

Đồng thời là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các cán bộ kĩ thuật, quản lí và những người có liên quan.

Sách do tập thể Cán bộ thuộc Bộ môn Máy xây dựng Khoa Cơ khí xây dựng trường Đại học Xây dựng biên soạn.

PGS.TS.Vũ Liêm Chính chủ biên.

Đọc sách Cơ sở thiết kế máy xây dựng

Phụ tùng máy xây dựng © 2009 Liên hệ
0984.386.911