Ebook Trang bị điện máy xây dựng – PGS. Đỗ Xuân Tùng

Sách Trang bị điện máy xây dựng được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành Cơ điện xây dựng Trường Đại học xây dựng Hà Nội.

Đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kĩ sư thuộc các ngành có liên quan.

Nhà xuất bản Xây dựng – PGS. Đỗ Xuân Tùng chủ biên.

Sách đề cập đến các kiến thức cơ bản về các hệ thống truyền động điện trong máy xây dựng và máy móc nói chung; các phương pháp lựa chọn và điều khiển máy điện cho hệ thống truyền động điện; các thiết bị và khí cụ điện và giới thiệu các sơ đồ mạch điện điều khiển máy điện trong các máy nâng – vận chuyển, máy xúc, trong ô tô và máy kéo.

Đọc sách Trang bị điện máy xây dựng:

Phụ tùng máy xây dựng © 2009 Liên hệ
0984.386.911