Ebook Sửa chữa máy xây dựng – Xếp dỡ và thiết kế xưởng

Giáo trình Sửa chữa máy xây dựng – Xếp dỡ và thiết kế xưởng được sử dụng để giảng dạy và học tập chuyên ngành máy xây dựng – xếp dỡ.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Diệm

Nhà xuất bản Giao thông vận tải Hà Nội – 2006.

Một công việc không thể thiếu được trong quá trình điều hành và sử dụng máy cho công tác thi công là công tác bảo dưỡng và sửa chữa máy. Xuất phát từ đó cần phải đưa ra những cơ sở về lý thuyết và công nghệ cho công tác bảo dưỡng và sửa chữa máy.

Đọc sách Sửa chữa máy xây dựng – Xếp dỡ và thiết kế xưởng

Phụ tùng máy xây dựng © 2009 Liên hệ
0984.386.911