Khái niệm cần cẩu, phân loại cần cẩu thường dùng

Cần cẩu là gì? Nếu khái niệm (định nghĩa) cần cẩu và phân ra những loại cần cẩu thường dùng trong các công trình xây dựng ở nước ta.

Chúng ta cùng nghiên cứu về cần cẩu theo các mục dưới đây.

1. Khái niệm cần cẩu là gì?

Theo Wiki thì:

Cần cẩu hay cẩu hoặc cần trục là một loại máy móc thiết bị nâng hạ.

Theo Phutungxaydung.com thì:

Cần cẩu là một loại máy xây dựng, máy công trình chuyên dùng để nâng hạ vật có tải trọng lớn.

Nói chung: Cần cẩu là thiết bị, máy móc có khả năng nâng hạ.

Khái niệm cần cẩu, phân loại cần cẩu thường dùng

Cần trục là một loại cần cẩu thường dùng trong xây dựng

2. Phân loại cần cẩu

Cần cẩu có thể phân loại đơn giản thành 2 loại:

a. Cần cẩu cố định

Cần cẩu cố định là loại cần cẩu không có khả năng tự di chuyển, có thể kể đến như: Cẩu tháp, Cần trục, Cẩu bờ biển…

b. Cần cẩu di động

Cần cẩu di động là nhóm các cần cẩu trục có thể tự di chuyển ngang trên mặt đất bằng nguồn năng lượng đặt kèm ngay trên máy cẩu. Cần cẩu di động thường có kiểu tay cần nghiêng, thay đổi tầm với bằng góc nghiêng tay cần hoặc lắp thêm tay cần phụ. Dùng trọng lượng phần xe để làm đối trọng, nhưng cũng có khi kết hợp thêm đối trọng phụ thêm đặt trên máy.

Phụ tùng máy xây dựng © 2009 Liên hệ
0984.386.911