Hệ thống thủy lực máy xúc lật

Hệ thống thủy lực máy xúc lật bao gồm: Hệ thống làm việc, Hệ thống lái, Hệ thống di chuyển thủy lực, Hệ thống điều khiển điện tử.

Hệ thống truyền động thủy lực máy xúc lật này được thiết kế rất hiện đại với hệ thống điều khiển và kiểm soát điện tử toàn bộ. So với các hệ thống hiện tại, xe xúc lật loại này có một số thay đổi như sau:

1. Hệ thống làm việc (gầu tải)

Hệ thống thủy lực máy xúc lật

2. Hệ thống lái

Hệ thống thủy lực máy xúc lật-1

3. Hệ thống di chuyển thủy lực

Hệ thống thủy lực máy xúc lật-2

4. Hệ thống điều khiển điện tử

Hệ thống thủy lực máy xúc lật-3

Phụ tùng máy xây dựng © 2009 Liên hệ
0984.386.911